Er bestaat regelmatig verwarring over de term Supply Chain Management (SCM). Voordat we het verschil tussen de twee begrippen gaan uitleggen, eerst even het volgende. Veel mensen zien namelijk het woord SUPPLY en denken dat SCM vooral gaat over leveranciers en aankoop. Natuurlijk is dit een belangrijk aspect binnen Supply Chain Management, maar er is veel meer dan dat.

Velen denken dat Supply Chain Management en Logistiek synoniemen zijn. SCM is echter veel meer dan alleen logistiek. Als je googelt op logistiek zul je veel verschillende definities tegen komen. Een definitie is onder andere:

De beheersing van goederenstromen en de daar bijbehorende informatie‑ en geldstromen, waarbij lading efficiënt verplaatst wordt via ‘materials management’ (van grondstof tot en met de assemblagelijn) en ‘physical distribution’ (van gereed product tot aan consument).

Een hoop mooie termen, maar waar het in deze definitie vooral om gaat is de goederenstroom van de eigen organisatie naar de klant.

In Supply Chain Management zit meer dan alleen deze goederenstroom, namelijk ook het voortraject en het parallel traject. Het parallel traject is de goederenstroom die direct van de leverancier naar de klant loopt. Supply Chain Management is dus geen subonderdeel van “Logistiek”. De term Supply Chain is bedoeld voor de integrale keten vanaf de winning van grondstoffen tot en met de eindgebruiker waarbij verschillende organisaties betrokken zijn.

Het tweede grote verschil tussen Supply Chain Management en Logistiek zijn de informatiestromen. Waar het bij Logistiek vooral draait om de actuele situaties als lopende bestellingen van klanten en leveranciers en verschillende voorraden, houdt men bij Supply Chain Management weer rekening met de planning en voorspellingen. Oftewel het draait bij Supply Chain Management nog meer om het plannen en vooruit denken van de werkzaamheden.

Logistiek is een onderdeel van het Supply Chain Management proces. Het is voor logistieke bedrijven de kunst om de processen zo optimaal mogelijk met elkaar te laten samenwerken. Op deze manier wordt er toegevoegde waarde geleverd aan de gehele keten. Logistiek is dus “slechts” een onderdeel van de complete Supply Chain.