Kwaliteit en garantie

Kwaliteit is voor u snel kunnen inspelen op de actualiteit. Mensen met de juiste competenties direct inzetbaar hebben, bijvoorbeeld als de werkdruk toeneemt. En zonder problemen tijdelijk afscheid kunnen nemen als u in wat rustiger vaarwater komt. Daarbij mag u wat ons betreft hoge eisen blijven stellen aan de kwaliteit van deze mensen. Bijvoorbeeld dat ze naadloos in uw bedrijfscultuur passen en een belangrijke meerwaarde zijn voor uw organisatie. Die zekerheid heeft u nodig en die zekerheid kríjgt u van AXS Logistiek. Gegarandeerd en zwart-op-wit. Inclusief onderscheidende ‘no cure no pay’ regelingen.

Onze service, uw voordeel!
Om onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen, hanteren wij een uitgebreid kwaliteit- en servicebeleid. Dankzij onderstaande regelingen en oplossingen bent u altijd gegarandeerd van maximaal resultaat en minimaal risico.

No cure no pay bij inlenen
Heeft u een kandidaat ingeleend, maar blijkt deze tijdens de eerste twee weken niet aan uw verwachtingen te voldoen? Dan wordt de samenwerking stopgezet, zonder dat u iets hoeft te betalen. Deze regeling geldt niet voor kortdurende, tijdelijke projecten.

No cure, no pay bij werving en selectie
Heeft u iemand aangenomen op basis van werving en selectie, dan kan het gebeuren dat gedurende de eerste maand het dienstverband verbroken wordt. In dat geval vervalt de bemiddelingsfee. AXS Logistiek zal u geen kosten berekenen, ongeacht wie het dienstverband heeft verbroken.

Garantieregeling
Vaak lenen opdrachtgevers een kandidaat in met de intentie deze na een vooraf bepaalde periode van AXS over te nemen. Mocht de kandidaat na 1500 uur om welke reden dan ook niet bij u in dienst treden, dan maakt u aanspraak op de unieke garantieregeling van AXS Logistiek en ontvangt u € 1000,- retour.

Evaluaties
Hebben wij een match voor u verzorgt, dan gaat onze samenwerking gewoon door. Dit om de samenwerking tussen u en de nieuwe medewerker zo goed mogelijk te laten verlopen én om de onderlinge verwachtingen optimaal op elkaar af te blijven stemmen. Zo organiseert AXS Logistiek uitgebreide evaluatiegesprekken in de vierde en dertiende week na het sluiten van de overeenkomst. Uiteraard koppelen we de uitkomst van deze gesprekken aan u terug.