Wat zijn incoterms?

Incoterms (staat voor International Commercial Terms) werden ontwikkeld door de Internationale Kamer van Koophandel in 1936. De ICC (International Chambers of Commerce) heeft deze regels opgesteld om de verplichtingen van zowel kopers als verkopers bij internationale handel in goederen zo goed mogelijk te regelen. De Incoterms worden in 90% van alle internationale koopovereenkomsten gebruikt. Deze gelden daarmee als dé wereldwijde norm tijdens onderhandelingen.

Goederen worden op verschillende manieren vervoerd. Hierin komen de modaliteiten railtransport, luchttransport, wegtransport en zeetransport het meest voor. Met de Incoterms maken zakelijke partners afspraken over de kosten en verantwoordelijkheden. De kosten en verantwoordelijkheden betreffen de transport, overdracht en de aansprakelijkheid voor beschadiging of verlies van de goederen.

Verandering van de Incoterms

Iedere 10 jaar wordt er een nieuwe versie gemaakt met wijzigingen. Deze worden opgesteld door een Comité van Deskundigen waarin voornamelijk Europese leden zitten. De commissie komt bijeen om verschillende onderwerpen te bespreken. Deze onderwerpen zijn weer afkomstig van de 150 leden van de Internationale Kamer van Koophandel.

Na de meest recente versie van 2010 zijn dit jaar de regels weer herzien. De volgende veranderingen zullen in de versie van 2020 te zien zijn:

  • De Incoterms 2020 voorzien in een aantoonbare behoefte in de markt voor on-board bills of lading bij de Free Carrier (FCA) Incoterms-regel. Deze wijziging is met name bij de banken zeer gewenst in het geval van betaling onder een L/C
  • De Incoterms 2020 voorzien in verschillende niveaus van verzekeringsdekking onder de Cost Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid To (CIP) regels. Zo dient de verkoper bij CIP een verzekering met hogere dekkingsgraad (Institute Cargo Clauses A) overeen te komen. Partijen kunnen wel apart overeenkomen een beperktere dekking te hanteren.
  • In de Incoterms 2020 wordt rekening gehouden met vervoer van goederen met eigen vervoermiddelen bij FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU), and Delivered Duty Paid (DDP).
  • De drieletterafkorting voor Delivered at Terminal (DAT) is gewijzigd in DPU. Dit is vooral gedaan om nadrukkelijker aan te kunnen geven dat de plaats van bestemming iedere plaats kan zijn en niet alleen een terminal. Voorwaarde aan het gebruik van deze regel is wel dat het een plaats is waar de goederen gelost kunnen worden, aangezien het lossen een verplichting van de verkoper is.
  • In de Incoterms 2020 zijn aan veiligheid gerelateerde vereisten opgenomen bij de verplichtingen omtrent vervoer en de kosten.

Bron: www.evofenedex.nl