Binnen de logistieke sector zijn er verschillende modaliteiten. Een modaliteit heeft betrekking op alle vormen van vervoer waarbij goederen of personen worden vervoerd. Hieronder worden ook gassen, vloeistoffen, dieren of niet direct tastbare goederen, zoals energie of data gerekend. Modaliteit verwijst tevens naar de manier waarop deze goederen worden vervoerd. Omdat er een hoop verschillende modaliteiten zijn, hebben wij deze voor u op een rijtje gezet.

Zeevracht
Bij zeevracht worden goeden vervoerd over water. Het vervoeren door middel van zeevracht is tevens ook de goedkoopste en langzaamste manier van vervoeren. Bij het vervoeren van vracht over zee wordt vaak gebruik gemaakt van zeecontainers. Het voordeel van zeevracht is dat zo goed als alles te vervoeren is over het water. Ook goederen als vliegtuigonderdelen of brugonderdelen kunnen op deze manier makkelijk getransporteerd worden.

Luchtvracht
Het transporteren van goederen door de lucht is de snelste en duurste manier van vervoeren. Bij luchtvracht komen andere wetten en een andere regelgeving kijken ten opzichte van zee-, rail- en wegtransport. Dit maakt het transportatieproces soms wat ingewikkelder. Toch zitten er ook weer veel voordelen aan transporteren via luchtvracht; namelijk de snelle transitietijden, nauwkeurige aankomst- en vetrektijden, en een snelle levering van en naar de luchthaven.

Railtransport
Railtransport is de transport door treinen. Deze manier van transporteren is goedkoper dan luchttransport en sneller dan zeetransport. Via railtransport kunnen grote en zware objecten getransporteerd worden.

Wegtransport
Wegtransport is een erg goedkope manier voor het vervoeren van producten. Wegvervoer wordt vaak gedaan door middel van vrachtwagens of bestelwagens. Wegtransport is flexibel en vaak snel. Via de weg kunnen bestemmingen uiterst nauwkeurig bereikt worden, wat een groot voordeel is van deze manier van transporteren. Het nadeel van wegtransport is milieuonvriendelijkheid door de hoge uitstoot.